Purentalihasten fysioterapia

Purentalihasten manuaalinen hoito

Onko sinulla tällaisia oireita: 

Leukaniveläänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt, kasvokipu, päänsärky ja korvakipu.

Tällöin sinulla saattaa olla purentaelimistön toimintahäiriö (temporomandibular disorders, TMD) joka on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.

TMD-vaivat ovat yleisiä, ja ne ovat hammassäryn jälkeen tavallisin pään alueen kiputila, jonka takia potilas hakeutuu hoitoon. TMD-vaivoja esiintyy naisilla 3-4 kertaa enemmän kuin miehillä, ja ne ovat yleisimpiä 35-50 vuoden iässä.

Kouluikäisillä TMD-oireet ja -löydökset ovat myös melko yleisiä, mutta ne ovat yleensä lieviä ja ajoittaisia.

Purentaelimistön toimintahäiriöiden fysioterapia on asiakaslähtöistä, sillä fysioterapia käynti alkaa asiakasta haastattelemalla ja tutkimalla. Käynnin aikana hoidetaan kireitä lihaksia eri menetelmin. Jos vaiva on leukanivelperäistä, hoidetaan myös niveltä. Asiakkaan kanssa käydään suullisesti läpi, mitä asioita tulee nyt hoitojen aikana välttää ja keskustellaan mahdollisista mieltä askarruttavista asioista liittyen kipuihin ja jäykkyyksiin. 

TMD fysioterapia hoidolla saadaan helpotusta leukanivelen kiputiloihin ja purentaan liittyviin toimintahäiriöihin.